ingyenes honlap
Regisztráció Üzenet küldése a weblap tulajdonosának! Kifogásolható weblap/tartalom, feljelentem!

 

a   magyar   KOALÍCIÓ  pártja nyitra megyei választási  programja a 2010 ? 2014-es évekre

 

Az MKP Nyitra megyei választási programja olyan elveken nyugvó program, melyet minden gondolkodó szlovákiai magyar ember fel tud vállalni. Nem épül pártdogmákra, nem tükröz egyéni és csoportérdekeket. Természetes, hogy elsősorban a megye magyar lakossága szemszögéből határozza meg a jelenlegi helyzetet és a feladatokat, mindemellett sehol sem ellentétes a szlovák népesség érdekeivel, hacsak nem érdek az, hogy a megye magyarsága elnemzetlenedjen és asszimilálódjon.

            Az MKP mindig is támogatta az önkormányzatiság minden szintjét és formáját, így  a megyerendszer kialakítását is. Ugyanakkor az 1996-os közigazgatási területi rendezést nem tudjuk véglegesnek elfogadni, mert nem a természetes régiók határai mentén történt és célja a magyarok kisebbségbe szorítása volt, az egyes megyéken belül,így Nyitra megyében is.

            A közigazgatási területi beosztást oly módon szeretnénk megváltoztatni, hogy megszűntessük  a szlovákiai magyar nemzeti közösség széttagoltságát. Rövidtávú céljaink közt mindenképpen ott szerepel, hogy az érsekújvári járás két választási körzetre történt szétszakítását megszüntessük, melyet a szlovák a nagykoalíció célirányosan alakított ki, hogy ezzel is csökkentse a járás magyar képviseletének választási esélyeit.

 
 

ÍGÉRET   SZÉP   SZÓ ...          

      Tisztelt választók !

Bizonyára Önök is ismerik e régi közmondásunk teljes tartalmát. Az sem elképzelhetetlen, hogy úgy érzik, a mi választási programunkra is vonatkoztatható. Ebben   igazuk is  van!   Valóban, ha e választási programot csak mi érezzük magunkénak, és Önök nem, akkor ez tényleg csak ígéret marad. Valóban, ha úgy érzik, hogy ez csak a képviselőjelöltek ügye, és Önök szavazni is restek, akkor az ígéretek megtartása nagyon bajos lesz.                       Abban az esetben viszont, ha képesek leszünk összefogni, bízni egymásban és kellő számban voksolni az MKP jelöltjeire, e választási program minden   egyes pontja a realitás, a megvalósítás szintjére emelhető.

Bízvást idézhetjük majd a közmondás másik felét:   ha megtartják, úgy jó! 

 

 

Tisztelt polgárok, kedves olvasók !

 
Hét év telt el az újonnan megalakult megyei önkormányzati rendszer létrejötte, és az első megyei választások óta. Az eltelt idő nem mondható soknak egy közel 50 éves diktatórikus rendszer után. Az emberek bár örömmel fogadták az átalakulást, mégsem tudnak sokat erről a történelmi önkormányzati intézményről. A megyerendszer a múlt század 20-as éveiben megszűnt. A ma élő generációknak tehát semmi tapasztalata sincs működésével és jelentőségével.
Az MKP megyei képviselőcsoportja arra az elhatározásra jutott, hogy bemutatja az olvasó közösségnek a megalakulástól napjainkig Nyitra Megyét, annak szerveit, hatásköreit, képviselőit és az elért eredményeket.
Szlovákiában a megyei önkórmányzatok a 302/2001sz. törvény értelmében jöttek létre. Az országot 8 megyére (Vyšší územný celok - VÚC) osztották. A választási körzeteket a megyékhez tartozó járások alkották. A képviselők számát úgy alakították ki, hogy egy képviselőre kb. 12000 , 14000 lakos jusson. Szlovákiában az első megyei választásokat 2001. december 1-én tartották.
 
 
 
Mit illik tudni megyénkről ?  
 
 
Nyitra megyex kiterjedése 6343 km2, így a Szlovák Köztársaság ötödik legnagyobb kerülete. Lakosainak száma 709752 és ezzel a 3. legnépesebb. Ebből a 2001-ben tartott népszámláláson 27,6% tehát 196609 fő vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Szomszádos a Nagyszombati, Trencséni és a Besztercebányai megyékkel. Mivel határmegye, így további szomszédai a magyarországi Komárom,  Esztergom megye és Pest megye, valamint Győr-Moson-Sopron megye.
 Megyénkben 350 település található, ebből 15 város (Nyitra  megyei és járási székhely; Nagytapolcsány, Léva, Komárom, Érsekújvár, Vágsellye, Aranyosmarót járási székhelyek; Párkány, Nagysurány, Gúta, Ógyalla, Zselíz, Ipolyság, Verebély, Tolmács városok) és 335 vidéki település.
 
Lakosság száma járásokra lebontva:
 
Járások
Lakosok száma ezer számban kifejezve.
sűrűség
lakos./km2
(2003)
1996
1998
2000
2001
2002
2003
Komárom
 Komárno
109 051
108 795
108 289
108 556
107 783
107 355
98
Léva
Levice
121 163
120 915
120 603
120 021
119 501
119 205
77
Nyitra Nitra
162 832
163 168
163 419
163 540
163 548
163 599
188
Érsekújvár
Nové Zámky
152 136
15 1553
150 710
149 594
148 732
148 365
110
Vágsellye
Šala
54 568
54 544
54 354
54 000
53 966
53 988
152
Nagytapolcsány Topolčany
74 223
74 109
73 901
74 089
74 099
74 020
124
Aranyosmarót
Zlaté Moravce
43 612
43 476
43 326
43 622
43 373
43 220
83
NYITRA MEGYE Nyitriansky s. kraj
717 585
716 560
714 602
713 422
711 002
709 752
112
A SzK ?ban %
13,3
13,3
13,2
13, 5
13,2
13,2
-
 
  Nyitra megyex nemzetiségi összetétele:
 
 
 
 
 
Az első megyei választások és azok eredményei:
 
A Nyitra Megyei Önkormányzatnak 52 képviselője van: járásonként : Nyitra 12, Érsekújvár 11, Léva 9, Komárom 8, Nagytapolcsány 5, Vágsellye 4, Aranyosmarót 3. A választások többségi rendszer szerint zajlanak, ami azt jelenti, hogy egy adott körzetben a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kapnak mandátumot.
Az első választási eredmények, 2001-ben : (sorrend a szavazatok alapján/ jelölő párt)
Nyitra:            Jozef Dvonč (SDĽ)
                        Jozef Hasila (HZDS)
                        Peter Oremus (Smer)
                        Lýdia Forróvá (HZDS)
                        Márió Dinga (Stred)
                        Juraj Horváth (SDĽ)
                        Viliam Búcora (HZDS)
                        Karol Jenis (SOP)
                        Ivan Javorník (HZDS)
                        František Majerník HZDS)
                        Zoltán Daniš (Smer)

                        Pavol Meňky (Smer)

 

Érsekújvár:    Forró László (MKP)
                        Fekete László (MKP)

                        Farkas Iván (MKP)

 

                        Hóka László (MKP)

 

                        Hugyivár Imre (MKP)
                        Bób János (MKP)
                        Nagy Imre (MKP)
                        Száraz József (MKP)
                        Nágel Dezső (MKP)
                        Farkas Tibor (MKP)

                        Könözsi László (MKP)

 

Léva:              Andruska Csilla (MKP)
                        Bélik György (MKP)
                        Dolník Erzsébet (MKP)
                        Nagy Géza (MKP)
                        Zachar Pál (MKP)
                        Grébner Gyula (MKP)
                        Gasparík Kálmán (MKP)
                        Kuczmann Imre (MKP) (megválasztották megyei főellenőrnek - visszaadta mandátumát)

                        Ján Medovarský (HZDS)

 

Komárom:      Bastrnák Tibor (MKP)
                        Angyal Béla (MKP)
                        Fehér Miklós (MKP)
                        Szabó Olga (MKP)
                        Sebők Zoltán (MKP)
                        Bastrnák Sándor (MKP)
                        Hortai Éva (MKP)
                        Bölcs József (MKP)
 
 
 
Nagytapolcsány :
                        Karol Gerhát (HZDS)
                        Jozef Cifra (HZDS)
                        Rudolf Chovanec SDĽ)
                        Ivan Snopek (HZDS)

                        Vlastimil Samek (Smer)

 

Vágsellye:      Gyurovszky László (MKP),(kinevezték miniszternek és visszaadta mandátumát)
                        Szarka László (MKP)
                        Bukovský János (MKP)

                        Jancsó István (MKP)

 

Aranyosmarót:
                        Dušan Smatana (HZDS)
                        Marian Tomajko (SDĽ)
                        Peter Lisý (SNS)
 
Pártok mandátumainak száma:
MKP:               31
HZDS:             10
Smer:               4
SDĽ:                4
SNS:                1
SOP:                1
Stred:               1
 
Megyei elnök: Milan Belica (HZDS)
Megyei alelnök: Fehér Miklós (MKP,  a képviselők soraiból)
Megyei főellenőr: Kuczmann Imre (MKP)
 
            A megyei önkormányzat mivel zöld mezőn jött létre, folyamatosan alakította ki struktúráját, belső törvényeit, határozatait annak függvényében, ahogyan a Szlovák állam átruházta hatásköreit a megyei önkormányzatokra.
 
Így lettek kialakítva a megyei hivatalban a köv. főosztályok és a hozzájuk csatlakozó szakbizottságok:
-                     Egészségügyi bizottság
-                     Szociális bizottság
-                     Pénzügyi bizottság
-                     Térségfejlesztési és Határon Átnyúló Kapcsolatok Bizottsága
-                     Idegenforgalmi Bizottság
-                     Kultúrális Bizottság
-                     Oktatási Bizottság
-                     Közlekedési Bizottság
-                     Területfejlesztési Bizottság
A bizottságok elnökeit és tagjait az egyes pártok delegálták a képviselők soraiból. A képviselők munkáját külsős szakemberek segítették. Az egyes bizottságokban 4 - 5 képviselő és 3-4 szakember dolgozott.
 
A hivatal munkáját a szükséges posztok betöltése után kb. 80 (az 1. választási időszak végére k.b. 120-130 dolgozott,, jelenleg kb 200) alakalmazott kezdte meg. Az alkalmazottak a képviselőtestület által elfogadott hivatali sruktúra elfogadása alapján főosztályokon és szakosztályokon végezték munkájukat. A főosztályok és szakosztályok élén kinevezett főosztály- és osztályvezetők álltak, -nak.
 
A Nyitrai Megyei Önkormányzat hatáskörei:
A kerületi önkormányzati hivatalok a gyakorlatban 2002. elejétől kezdtek tevékenykedni, és az állam folyamatosan adta át a hatásköröket, az intézményeket a hozzá tartozó ingatlanokkal, és a szükséges anyagi járulékokkal együtt. Így került a kerületi önkórmányzat hatáskörébe:

 

-                     2002. július 2-tól 101 középiskolai létesítmény. 35 409 diákkal és kb.3500 alakalmazottal. Ezzel a megyei önkormányzat a Nyitrai kerület legnagyobb munkaadójává vált. Ezt tükrözi a megyei költségvetés, amelyből az iskolaügyre a költségvetés kb. 1/3-a jut.
-                     2002.július 1-től 23 szociális intézmény és nyugdíjas otthon. Ezen intízmények száma tovább bővült 2004.1.1-től a parlament által kiadott 453/2003 sz. törvény értelmében.
-                     2003.január 1-től megyei hatáskörbe került 4 járási kórház (Komárom, Vágsellye, Léva, Nagytapolcsán) és a Párkányi Rendelőintézet.
-                     2002-től megyei hatáskörbe került 3 színház (Nyitra, Komárom), 5 könyvtár (járásonként egy), 5 múzeum (járásonként egy), 2 galéria (Nyitra, Érsekújvár), 3 művelődési központ (Nyitra, Érsekújvár, Nagytapolcsány), és 1 csillagvizsgáló (Léva). Összesen 19 intézmény. 

-                      2004-től megyei hatáskörbe került több, mint 499 km II. osztályú és 1540 km III. osztályú úthálózat. Ezek karbantartását 5 megyei tulajdonú járási útkarbantartó vállalat végzi.  

Megyei hatáskörbe került a területfejlesztés, az idegenforgalom és a határon átívelő kapcsolatok fenntartása és ápolása.
 
            Megállapítható, hogy a képviselőtestület a megyei elnök és a megyei hivatal az első választási időszak 4 éve alatt teljesítette a kitűzött és a törvény által meghatározott feladatát és egy jó, működőképes rendszert adott át a köv. választási ciklus képviselőinek. Mivel az MKP-nak 30 képviselője volt (a választási ciklus végére eggyel csökkent), így a feladotok oroszlánrészét vállalta és teljesítette.
 
második megyei választások 2005. decemberében zajlottak a köv. eredménnyel (sorrend a szavazatok alapján/ jelölő párt):
 
Nyitra:            Ing. Eva Antošová (ANO-HZD-SF)
                        Viliam Búcora (ĽS  HZDS)
                        Ing. Lýdia Forrová (ĽS  HZDS)
                        Tibor Glenda (SMER  SD)
                        MUDr., PhD. Jozef Hasilla (ĽS  HZDS)
                        Ing., CSc. Juraj Horváth (SMER  SD)

                        Ing., PhD. Pavol Meňky (SMER  SD)          

Ing. Juraj Moravčík (SDKÚ)

                        Ing. Marián Radošovský (KDH)
                        MVDr. Ladislav Stodola (SDKÚ)
                        Ing. Tibor Tóth (SDKÚ)
PhDr., PhD. Ján Vančo (KDH)
                       
Érsekújvár:    Ing. Helena Bohátová (SMER  SD)
                        Ing. Farkas Iván (MKP)
                        Ing. Farkas Tibor (MKP)
                        Ing. Fekete László (MKP)
                        Ing. Forró László (MKP)    
                        Ing. František Hatina (ĽS  HZDS)
                        MUDr., PhD. Peter Hudák (ĽS  HZDS)
                        MUDr. Hugyivár Imre (MKP)
                        prof. MUDr., PhD. Marián Karvaj (KDH)
                        Ing. Ladislav Marenčák (KDH)
                        MUDr., CSc. Tibor Matuška (SMER  SD)
Léva:              Mgr. Ľubica Burdová (SMER  SD)
                        MUDr., MPH Alena Frtúsová (SMER  SD)
Ing. Ladislav Kollár (SDKÚ)
Ing. Imrich Králik (ĽS  HZDS)
Ing. Jozef Kubala (SMER  SD)
                        Ing. Dušan Mésároš (ĽS  HZDS)
                        Ing. Ivan Murín (SDKÚ)
            Ing. Igor Varga (KDH)
            Miloš Záujec (KDH)
 
Komárom:      Ing. Angyal Béla (MKP) KILÉPETT PÁRTBÓL
                        Basternák Ladislav (MKP)
                        (Bastrnák Tibor (MKP) lemondott mandátumáról)
                        MUDr. Bastrnák Sándor (MKP) KILÉPETT PÁRTBÓL
                        Miklós Fehér   (MKP)
                        Ing. Földes Csaba (MKP)
                        JUDr. Hortai Éva (MKP) KILÉPETT PÁRTBÓL
                        MUDr. Anton Marek (független) (Bastrnák Tibor helyett)
                        Sárközi János (MKP)
                                                          
Nagytapolcsány:
                        Ing. Ľubomír Bošanský (KDH)
                        JUDr. Karol Gerhát (ĽS  HZDS)
                        PaedDr. Pavol Goga (SMER  SD)
                         MUDr. Albert Hačko (ANO-HZD-SF)
                        Ing. Juraj Soboňa (ĽS  HZDS)
 
Vágselye:       Borsányi Gyula (MKP)
                        Ing. Botka Ferenc (MKP)
                        Ing. Jancsó István (MKP)
Ing. Rusznák Gábor (MKP) KILÉPETT PÁRTBÓL
 

Aranyosmarót:

loading...

Hozzászólások (0)

Még nem szólt hozzá senki, légy Te az első!
Ha Te is szeretnél hozzászólni, be kell jelentkezned.
Bejelentkezéshez kattints ide, ha még nem regisztráltál, regisztrálj!
loading...
Gearbest FuriBee F36 2.4GHz 4CH 6 Axis Gyro RC Quadcopter
FuriBee F36 2.4GHz 4CH 6 Axis Gyro RC Quadcopter only $9.99
Üzenőfal

Az alkalmazás használatához Flash playerre van szükség.

Naptár

Az alkalmazás használatához Flash playerre van szükség.